Blog

Rectificatie voorstel contributieverhoging

25 mei 2018

In de laatste ledenvergadering is er door het bestuur toegezegd dat er een 2e ALV zou komen, waarin al dan niet goedkeuring gegeven kan worden op het door het door de ALV gedane nieuwe voorstel voor contributieverhoging. Een aantal leden heeft het bestuur erop gewezen dat het niet volgens toezegging is een schriftelijke stemming te

Read More…