Contributie

Contributie recreatie leden (1 juli 2020 – 1 juli 2021/hetzelfde als vorig seizoen)

De contributiebedragen worden per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het contributiebedrag is gebaseerd op een jaarbedrag, dat in 4 kwartalen wordt verdeeld (ook in het 3e kwartaal juni-juli-augustus wordt er contributie afgeschreven). Opzegging kan ook per kwartaal.

De afschrijving van de contributie voor recreatieleden (m.u.v. strippenkaarten) gebeurt: eind maart, eind juni, eind september en eind december, voorafgaand aan het kwartaal waarop de contributie betrekking heeft. De bondscontributie wordt eind januari afgeschreven. Recreatieleden betalen eenmalig €10 inschrijfgeld.
*Bij herinschrijving binnen 6 maanden na opzegging wordt inschrijfgeld van € 25,00 gerekend (opzegdatum is de laatste dag van het kwartaal waarin is opgezegd).

De afschrijving van de contributie voor recreatie+ leden gebeurt per maand, voorafgaand aan de maand waarop de contributie betrekking heeft. De bondscontributie wordt eind januari afgeschreven.

Contributie tijdelijk aanpassen? Klik hier.

 

 Contributie type  Contributie  
 Jeugdleden t/m 15 jaar (kwartaal)  € 47,50
 Senioren (vanaf 16 jaar) (kwartaal)  € 55,30
 Toeslag Louis Couperusstraat (m.u.v. bovenzaal) (jaarlijks)  € 10,00
 Inschrijfgeld (eenmalig)*  € 10,00
 Bondscontributie 2021 (jaarlijks) t/m 15 jaar  € 23,20
 Bondscontributie 2021 (jaarlijks) 16 en ouder  € 28,60
 2e en volgende les 25% korting  
 Strippenkaart (alleen volwassenen en ouder & kindgym) half jaar geldig  € 79,20 (10 lessen)
 Recreatie+ (alleen mogelijk i.c.m. recreatie-uur) Dit bedrag is voor 1 uur recreatie en 2 uur recreatie+ (maandelijks)  € 39,58

 

Contributie selectie leden (1 juli 2020 – 1 juli 2021/hetzelfde als vorig seizoen)

Selectieleden betalen een gestaffelde contributie, afhankelijk van het aantal lesuren per week. De afschrijving van de contributie voor selectieleden gebeurt per maand, voorafgaand aan de maand waarop de contributie betrekking heeft. De bedragen zijn exclusief bondscontributie. Voor alle kosten met betrekking tot selectieturnen wordt verwezen naar het Informatieboekje Selectiegroepen, op te vragen via info@tossheemskerk.nl. Deze contributiebedragen worden per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt €10 (eenmalig).

Bondscontributie

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) verplicht aangesloten verenigingen om per lid van de vereniging bondscontributie te betalen. Het maakt niet uit welke sportvorm wordt beoefend of hoeveel lesuren wordt gesport. De bondscontributie wordt door de KNGU bij TOSS geïncasseerd. TOSS int dit weer bij haar leden in januari. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

Leden tot 16 jaar à € 23,20 Leden 16 jaar en ouder à € 28,60

Voor degenen die in de loop van 2021 lid worden,  wordt naar rato bondscontributie berekend.