Contributie

Contributie recreatie (1 juli 2020 – 1 juli 2021)
De contributiebedragen worden per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het contributiebedrag is gebaseerd op een jaarbedrag, dat in 4 kwartalen wordt verdeeld (ook in het 3e kwartaal juni-juli-augustus wordt er contributie afgeschreven). Opzegging kan ook per kwartaal.

De afschrijving van de contributie (m.u.v. strippenkaarten) gebeurt aan het eind van de maanden maart, juni, september en december, voorafgaand aan het kwartaal waarop de contributie betrekking heeft. De afschrijving van de contributie voor recreatie+ leden gebeurt per maand, voorafgaand aan de maand waarop de contributie betrekking heeft. De bedragen zijn exclusief bondscontributie.

Als je voor het eerst bij ons komt sporten, dan betaal je eenmalig 10 euro inschrijfgeld*. Als je na opzegging binnen zes maanden toch weer besluit om te komen sporten, betaal je eenmalig een bedrag van 25 euro (opzegdatum is de laatste dag van het kwartaal waarin is opgezegd).

Wanneer je tijdelijk niet of minder kunt sporten, dan is aanpassing van de contributie mogelijk. Meer informatie hierover vind je onder aanmelden en opzeggen.

Bondscontributie
KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) verplicht aangesloten verenigingen om per lid van de vereniging bondscontributie te betalen. Het maakt niet uit welke sportvorm wordt beoefend of hoeveel lesuren wordt gesport. De bondscontributie wordt door de KNGU bij TOSS geïncasseerd. TOSS int dit weer bij haar leden in januari en wordt eind januari afgeschreven.

Word je in de loop van 2021 lid, dan wordt naar rato bondscontributie berekend.

 Contributie type  Contributie  
 Jeugdleden t/m 15 jaar (kwartaal)  € 47,50
 Senioren (vanaf 16 jaar) (kwartaal)  € 55,30
 Toeslag Louis Couperusstraat (m.u.v. bovenzaal) (jaarlijks)  € 10,00
 Inschrijfgeld (eenmalig)*  € 10,00
 Bondscontributie 2021 (jaarlijks) t/m 15 jaar  € 23,20
 Bondscontributie 2021 (jaarlijks) 16 en ouder  € 28,60
 2e en volgende les 25% korting  
 Strippenkaart (alleen volwassenen en ouder & kindgym) half jaar geldig  € 79,20 (10 lessen)
 Recreatie+ (alleen mogelijk i.c.m. recreatie-uur). Dit bedrag is voor 1 uur recreatie en 2 uur recreatie+ (maandelijks)  € 39,58

 

Contributie selectie (1 juli 2020 – 1 juli 2021) 
Selectieleden betalen een gestaffelde contributie, afhankelijk van het aantal lesuren per week. De afschrijving van de contributie voor selectieleden gebeurt per maand, voorafgaand aan de maand waarop de contributie betrekking heeft. De bedragen zijn exclusief bondscontributie. Meer informatie over de kosten met betrekking tot selectieturnen vind je in het Informatieboekje Selectiegroepen, op te vragen via info@tossheemskerk.nl. De contributiebedragen worden per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt €10 (eenmalig).