Huis- en omgangsregels

 

Zo doen wij dat bij TOSS!

TOSS hecht veel waarde aan een positief sportklimaat (breedtesport) en een positief prestatie sportklimaat (wedstrijdsport) waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Een veilig gevoel in de sport geldt zowel fysiek als mentaal. We zorgen er voor dat de sporter zich tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Iedereen draagt hierin zijn verantwoordelijkheid, of je nu trainer, sporter of ouder/verzorger bent.

TOSS Huisregels

De kernwaardes van het TOSS sportklimaat zijn:

TOSS Omgangsregels voor sporters, trainers en ouders/verzorgers

Emotie hoort bij sport. We zien prachtige hoogtepunten, maar ook zware teleurstellingen. Dit geldt niet alleen voor de sporter, maar ook voor ouders, trainers en coaches. Hoe stimuleren we het juiste gedrag en voorkomen we ongewenst gedrag? En wat doe je als het misgaat?

Hieronder proberen we aan te geven wat de rechten en plichten zijn van iedereen die betrokken is bij onze organisatie, in de vorm van omgangsregels voor sporters, trainers en ouders/verzorgers.

Algemeen:
Omgangsregels voor sporters:

De sporter zet zich in om haar sport zo goed mogelijk te beoefenen, zich daarin optimaal te ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de groep waar zij onderdeel van uitmaakt. Plezier in en motivatie voor de sport is de basis, leren en ontwikkelen is het doel.

Omgangsregels voor trainers:

Trainers en coaches leren de basis aan van de sport. Zij proberen de sporter zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling: zowel individueel en in de groep, als fysiek en mentaal. Zij leren niet alleen vaardigheden op het gebied van sport aan, maar spelen, mede door het langdurige en intensieve contact, (on)bewust een belangrijke rol in de opvoeding van de sporter. Daarnaast hebben zij een voorbeeldrol voor alle sporters en anderen rondom het team. Zij bepalen zelfs voor een groot deel de sfeer en moeten zich daar bewust van zijn. 

Gediplomeerde trainers en coaches 

Een voorwaarde om bij TOSS als (hoofd)trainer op een groep te staan, is dat je hiervoor in bezit bent van een geldig diploma of licentie of hiertoe in opleiding bent. Als sporter ben je daarom verzekerd dat je les krijgt van iemand die verstand van zaken heeft.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers en assistenten bij TOSS (>18 jaar) leveren een VOG aan. Buitenlandse trainers vragen we een equivalent uit hun land van afkomst af te geven.

Omgangsregels voor ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers faciliteren hun sportende kind. Zij enthousiasmeren hun kinderen en zorgen voor het vervoer van de sporters van en naar de trainingsaccommodatie. Zij geven relevante informatie tijdig door aan de trainers. Ouders/verzorgers betalen de contributie en zorgen voor de benodigde materialen. Ook kunnen zij een positieve rol vervullen door zich in te zetten bij de vereniging of voor het team. 

Ouders/verzorgers hebben in beginsel vertrouwen in de organisatie en de kundigheid van het trainersteam. Zij realiseren zich dat alles wat in de training gedaan wordt met een reden is; de wereld kan er vanaf de tribune anders uitzien dan op de trainingsvloer. Open communicatie is van beide kanten gewenst en gebeurt op basis van hoor- en wederhoor met betreffende personen.