Aanmelden en opzeggen

Aanmelden als lid

Recreatie-uren
Bij TOSS kunnen zowel kinderen als volwassenen altijd twee gratis proeflessen volgen, wel zo handig! Wil je daarna bij ons komen sporten? Dan kun je je aanmelden via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de trainer. Met ondertekening van het onderschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met de reglementen en statuten van TOSS. Je gaat minimaal een lidmaatschap aan voor één kwartaal.

Volwassenen en Ouder&Kind Gym hebben naast het reguliere lidmaatschap ook de mogelijkheid om bij TOSS te sporten met een strippenkaart. Informatie over de mogelijkheden qua lidmaatschap en contributie is te vinden op het inschrijfformulier en op deze website onder contributie.

Selectie-uren
Turnen bij de voorbereidingsgroep of een van de selectiegroepen kan alleen op uitnodiging van selectietrainers. Als je komt turnen bij de voorbereidingsgroep of selectie ga je minimaal een lidmaatschap aan voor één jaar. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Word je tussentijds geselecteerd om mee te turnen, dan ben je lid t/m 30 juni. Informatie over lidmaatschap en contributie vind je op het inschrijfformulier en op deze website onder contributie. Ook vind je meer informatie in het Informatieboekje Selectiegroepen dat je ontvangt van de trainer.

Lidmaatschap opzeggen of tijdelijk stopzetten

Recreatie-uren
Je lidmaatschap kun je per kwartaal opzeggen: voor 10 maart, 10 juni, 10 september of 10 december. 

Opzeggen tussen: Lidmaatschap eindigt:
1 januari en 10 maart 31 maart
11 maart en 10 juni 30 juni
11 juni en 10 september 30 september
11 september en 10 december 31 december
11 december en 10 maart 31 maart

Je kunt schriftelijk opzeggen via postbus 360, 1960 AJ Heemskerk of per e-mail via info@tossheemskerk.nl. TOSS bevestigt altijd de opzegging. 

Wanneer je tijdelijk niet of minder kunt sporten, dan is aanpassing van de contributie mogelijk. Meld dit uiterlijk de 10e van de laatste maand van het kwartaal info@tossheemskerk.nl. De contributie kan dan voor het volgende kwartaal worden stopgezet. Eventueel al betaalde contributie voor het lopende kwartaal kunnen wij helaas niet meer terugstorten. De contributiestop wordt opgeheven vanaf de eerste dag dat de trainingen weer (gedeeltelijk) worden hervat. De tijdelijke aanpassing geldt voor maximaal 6 maanden.

Selectie-uren
Bij de voorbereidingsgroep of selectie ga je het lidmaatschap aan voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli t/m 30 juni. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juli via info@tossheemskerk.nl. Bij niet tijdige opzegging geldt een verplichting tot lidmaatschap van een heel nieuw seizoen. Meer informatie over blessureregeling of andere regelingen m.b.t. het lidmaatschap en (tijdelijke) aanpassingen contributie kun je vinden in het Informatieboekje Selectieturnen, dat je ontvangt van je trainer.