Aanmelden en opzeggen

Aanmelden als lid

Recreatie-uren
Na 2 proeflessen bij recreatieve lessen voor zowel jeugd als volwassenen melden nieuwe leden zich aan door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de train(st)er. Leden verklaren hiermee akkoord te gaan met de reglementen en statuten van TOSS. Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor 1 kwartaal. Volwassenen en leden Ouder&Kind Gym hebben naast het reguliere lidmaatschap ook de mogelijkheid om bij TOSS te sporten met een strippenkaart. Informatie over de mogelijkheden qua lidmaatschap en contributie is te vinden op het inschrijfformulier en op deze website onder Contributie.

Selectie-uren
Lid worden van de voorbereidingsgroep of een van de selectiegroepen kan alleen op uitnodiging van selectietrainers. Het lidmaatschap voorbereidingsgroep/selectie wordt aangegaan voor 1 jaar. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Leden die tussentijds geselecteerd worden, zijn lid t/m 30 juni. Informatie over lidmaatschap en contributie is te vinden op het inschrijfformulier, in het Informatieboekje Selectiegroepen en op deze website onder Contributie.

Lidmaatschap opzeggen of tijdelijk stopzetten

Recreatie-uren
Het lidmaatschap recreatie kan per kwartaal worden opgezegd. Dit dient dan te geschieden voor 10 maart, 10 juni, 10 september of 10 december. 

Opzeggen tussen: Lidmaatschap eindigt:
1 januari en 10 maart 31 maart
11 maart en 10 juni 30 juni
11 juni en 10 september 30 september
11 september en 10 december 31 december
11 december en 10 maart 31 maart

 

Opzeggen kan alleen schriftelijk per post (postbus 360, 1960 AJ Heemskerk) of per email bij de Ledenadministratie, info@tossheemskerk.nl. TOSS bevestigt altijd de opzegging! 

Wanneer leden uit recreatieve lessen tijdelijk niet of minder kunnen sporten, dan is aanpassing van de contributie mogelijk. Dit moet voor de 10e van de laatste maand van het kwartaal worden gemeld via info@tossheemskerk.nl. De contributie kan dan voor het volgende kwartaal worden stopgezet. Eventueel al betaalde contributie voor het lopende kwartaal wordt niet teruggestort. De contributiestop wordt opgeheven vanaf de eerste dag dat de trainingen weer (gedeeltelijk) worden hervat. De tijdelijke aanpassing geldt voor maximaal 6 maanden.

Selectie-uren
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli t/m 30 juni. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juli via info@tossheemskerk.nl. Bij niet tijdige opzegging geldt een verplichting tot lidmaatschap van een heel nieuw seizoen. Voor blessureregeling of andere regelingen m.b.t. het lidmaatschap en (tijdelijke) aanpassingen contributie wordt verwezen naar het Informatieboekje Selectieturnen.