Aanmelden en opzeggen

Aanmelden als lid

Recreatie-uren
Bij TOSS kunnen zowel kinderen als volwassenen altijd twee gratis proeflessen volgen, wel zo handig! Wil je daarna bij ons komen sporten? Dan kun je je hier aanmelden of via de link hiernaast. Met bevestiging van de gegevens in het online inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met de reglementen en statuten van TOSS. Om de inschrijving via het inschrijfformulier af te ronden zal je worden gevraagd het inschrijfgeld van € 10,00 te voldoen via Ideal. Je gaat minimaal een lidmaatschap aan voor één kwartaal.

Informatie over lidmaatschap en contributie is te vinden op deze website onder contributie.

Selectie-uren en Recreatie+ groep
Turnen bij de voorbereidingsgroep of een van de selectiegroepen  en bij de Recreatie+ groep kan alleen op uitnodiging van (selectie)trainers. Als je komt turnen bij de voorbereidingsgroep of selectie ga je minimaal een lidmaatschap aan voor één jaar. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Word je tussentijds geselecteerd om mee te turnen, dan ben je lid vanaf inschrijving tot de volgende 30 juni. Informatie over lidmaatschap en contributie vind je op het inschrijfformulier en op deze website onder contributie. Ook vind je meer informatie in het Informatieboekje Selectiegroepen dat je digitaal ontvangt van TOSS.

Lidmaatschap opzeggen of tijdelijk stopzetten

Recreatie-uren
Je lidmaatschap kun je per kwartaal opzeggen: vóór 10 maart, 10 juni, 10 september of 10 december. 

Opzeggen tussen: Lidmaatschap eindigt:
1 januari en 10 maart 31 maart
11 maart en 10 juni 30 juni
11 juni en 10 september 30 september
11 september en 10 december 31 december
11 december en 10 maart 31 maart

Je kunt schriftelijk opzeggen per e-mail via Ledenadministratie@tossheemskerk.nl. TOSS bevestigt altijd de opzegging per email. 

Wanneer je tijdelijk niet of minder kunt sporten, dan is aanpassing van de contributie mogelijk. Meld dit uiterlijk de 10e van de laatste maand van het kwartaal via Ledenadministratie@tossheemskerk.nl. De contributie kan dan voor het volgende kwartaal worden aangepast. Eventueel al betaalde contributie voor het lopende kwartaal kunnen wij helaas niet meer terugstorten. De contributiestop wordt opgeheven vanaf de eerste dag dat de trainingen weer (gedeeltelijk) worden hervat. De tijdelijke aanpassing geldt voor maximaal 6 maanden.

Selectie-uren en Recreatie+ groep
Bij de voorbereidingsgroep of selectie ga je het lidmaatschap aan voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli t/m 30 juni. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juli via Ledenadministratie@tossheemskerk.nl. Het opzeggen voor de Recreatie+ groep gaat net als bij de recreatie per kwartaal (zie hierboven). Bij niet tijdige opzegging geldt een verplichting tot lidmaatschap van een heel nieuw seizoen. Meer informatie over blessureregeling of andere regelingen m.b.t. het lidmaatschap en (tijdelijke) aanpassingen contributie kun je vinden in het Informatieboekje Selectieturnen, dat je (digitaal) ontvangt van TOSS.