Vertrouwenscontactpersoon

Grensoverschrijdend gedrag

Elke sporter kan te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit roept emoties en vragen op, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Maak je iets mee dat naar jouw idee niet door de beugel kan? Praat erover en/of meld het

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij het volgende:

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: 

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, pesten, bedreiging, discriminatie, mishandeling en belediging.* Krijg je te maken met zo’n situatie dan kun je het volgende doen.

*Deze definitie is geformuleerd door www.CentrumVeiligeSport.nl van NOC*NSF

Vertrouwenscontactpersoon TOSS

Bij TOSS is Hanneke van der Reijden aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. Jouw vraag of gesprek wordt altijd in vertrouwen behandeld. Je kunt Hanneke bereiken via vertrouwenspersoon@tossheemskerk.nl.

Gaan de klachten of vragen over lesinhoud en/of organisatorische zaken, neem dan contact op met ons via info@tossheemskerk.nl.

Vertrouwenscontactpersoon KNGU

De KNGU heeft ook vertrouwenscontactpersonen. Ze zijn voornamelijk tijdens kantooruren bereikbaar. Iedereen kan er contact met hun opnemen (van sporters tot aan bestuurders en van jurylid tot aan trainers). Je kunt ze mailen (vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl) of bellen (Henriet van der weg 06-22663522 / Monique Streefkerk 06-21410802).

Centrum Veilige Sport en Speak Up en Fier

Kun of wil je met jouw vraag niet terecht bij je eigen VCP of die van de KNGU, dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Deze afdeling kent twee mogelijkheden om anoniem om hulp te vragen. Dit kan via Speak Up en Fier. Alle mogelijkheden om met het Centrum Veilige Sport in contact te komen vind je hier

Hier vind je toelichting op de KNGU-meldcode voor grensoverschrijdend gedrag waarin de verschillende meldniveaus, actoren en stappen nog eens toegelicht worden: https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Overige/Meldcode-grensoverschrijdend-gedrag-en-meldplicht-in-de-sport.pdf