Algemene info selectie

ONDERBOUW

De onderbouwgroep is bestemd voor meisjes van 5-8 jaar (instap). Er is vooral aandacht voor de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden, die van belang zijn voor het turnen. Jonge meisjes maken op een plezierige wijze kennis met de turnsport. Doelstelling van de onderbouwgroep is voorbereiding op doorstroming naar de wedstrijdselecties op district- of landelijk niveau. Meisjes in de onderbouwgroep worden in principe geselecteerd tijdens talenten testdagen, die één à twee keer per seizoen plaatsvinden. Alle leden die qua geboortejaar hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging via e-mail. Testmomenten, voor zowel leden als niet-leden van TOSS, worden ook aangekondigd op social media.

WEDSTRIJDGROEPEN SELECTIE

Doelstelling van deze selectiegroepen is het creëren van een optimaal leerklimaat, zodat sporters zich op eigen prestatieniveau regionaal of nationaal kunnen meten met hun concurrenten. TOSS biedt selectie turnen voor meisjes en dames aan op divisie 1 tot en met 3 niveau in de Nationaal selectie en divisie 4-5 niveau in de Districtselectie. Jaarlijks wordt gestreefd naar plaatsing voor de hoogst mogelijke eindwedstrijd (regio-, district- of Nederlands Kampioenschap). En dit alles onder het motto dat sportiviteit en plezier in de turnsport voorop staat! Plaatsing in een van de selectiegroepen en aantal trainingsuren is afhankelijk van leeftijd en prestatieniveau en gaat altijd in overleg met trainer, sporter en ouder(s). Selectieleden kunnen deelnemen aan wedstrijden in het rayon Kennemerland, de regio Noord-Holland, landelijke KNGU-wedstrijden en invitatietoernooien.

MEER INFORMATIE?

Wil je weten wanneer de talenten testdagen voor de onderbouwgroep zijn of wil je misschien overstappen van club naar een van onze wedstrijdselecties? Neem dan contact met ons op via info@tossheemskerk.nl. Alle informatie over selectie turnen bij TOSS met alle randvoorwaarden die hierbij komen kijken is te vinden in het informatieboekje dat aan het begin van elk seizoen aan alle selectieleden wordt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan contactgegevens van de trainersstaf, aanwezigheid en absentie, combinatie studeren en sporten bij TOSS, informatie over de trainingen en de wedstrijden, medische begeleiding en blessureregelingen, lidmaatschap en contributiezaken. Geen informatieboekje ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@tossheemskerk.nl