Algemene info jeugd

TOSS biedt diverse recreatieve sportlessen aan voor kinderen/jeugd van 1,5 tot 18 jaar. Denk daarbij aan ouder & kind gym, peuter- en kleutergym (Nijntje Beweegdiploma), gymmen en turnen voor jongens en meisjes, toestelturnen voor tieners, streetdance en free running. Meer informatie over al deze lessen is te vinden onder de kop sportaanbod jeugd. 

De recreatielessen voor de jeugd worden op meerdere locaties in Heemskerk gehouden. Weten waar en wanneer de lessen worden gehouden? Ga hiervoor naar ons lesrooster. Tenzij in het lesrooster vermeld staat dat er een wachtlijst is, kan zonder afspraak 2 proeflessen worden gevolgd bij een recreatieles naar keuze. 

Inschrijven gaat via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de train(st)er.

Eenmalig afmelden voor een les is niet nodig. Kan er gedurende een langere tijd geen lessen worden gevolgd, meld dit dan via info@tossheemskerk.nl. Voor contributiezaken en opzeggen van lidmaatschap wordt verwezen naar de kop contributie.

FBFacebookpagina recreatie