Organisatie

Sportvereniging TOSS is opgericht in 1996. Een jonge vereniging, maar met haar wortels in het verleden. TOSS Heemskerk is ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen TOVADO (sinds 1968) en ODIN (sinds 1950) afdeling gymnastiek. TOSS staat voor: Tovado Odin Samen Sterk. Inmiddels is TOSS de grootste sportvereniging van Heemskerk met een divers sportaanbod voor meer dan 500 leden.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Binnen de KNGU maakt TOSS deel uit van de Regio Noord-Holland en het district Mid-West. TOSS Heemskerk is als vereniging sinds 2 juli 1996 geregistreerd in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer V 597538.

BESTUUR

Voorzitter: Detlef Wolf, voorzitter@tossheemskerk.nl 

Secretaris: Michelle Boot – Olazabal, secretaris@tossheemskerk.nl

Algemeen bestuurslid: Stefanie Zwanikken, algemeenbestuurslid@tossheemskerk.nl

Penningmeester: Roeland Zwanikken, penningmeester@tossheemskerk.nl

ALGEMEEN

info@tossheemskerk.nl

COMMISSIES

LEDENWERVING
Wij zoeken voor de ledenwervingscommissie vrijwilligers. De ledenwervingscommissie houdt zich bezig met de organisatie van ledenwervingsacties, zoals open dagen, demonstraties en uitreikingsdagen van Nijntje Beweegdiploma’s.  Meld je aan via info@tossheemskerk.nl.

SPONSORING
Wij zoeken voor de sponsorcommissie vrijwilligers.  Zou je het leuk vinden om Vrienden van TOSS en sponsors te helpen zoeken? Of ben je goed in organiseren en lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij sponsoractiviteiten voor TOSS? Meld je dan aan als lid van de sponsorcommissie via info@tossheemskerk.nl

ACTIVITEITEN
De activiteitencommissie bestaat uit Ilona Appel en Jessica Rettob.

WEDSTRIJDEN
De wedstrijdcommissie bestaat uit Patricia Warns, Febi van Rems, Charlotte Opdam, Sjoukje Klaasens en Saskia Marcelisen. We zoeken nog twee vrijwilligers! Wil je helpen om de organisatie van de wedstrijden tot een succes te maken? TOSS vindt het belangrijk om onze sporters een leuke, sportieve wedstrijddag te bezorgen. Meld je aan als lid van de wedstrijdcommissie via info@tossheemskerk.nl

KAS
De kascommissie wordt op dit moment uitgevoerd door Rob Six. Wij zoeken nog versterking. De kascommissie controleert de boekhouding (jaarlijks). Meld je aan via info@tossheemskerk.nl

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Klik hier om het huishoudelijk reglement in een nieuw tabblad te openen

STATUTEN
Klik hier om de statuten van TOSS in een nieuw tabblad te openen