Contributie

Contributie recreatie leden (per 1 juli 2017)

De afschrijving van de contributie voor recreatieleden (m.u.v. strippenkaarten) gebeurt per kwartaal: eind maart, eind juni, eind september en eind december. De bondscontributie wordt eind januari afgeschreven. Recreatieleden betalen eenmalig €10 inschrijfgeld.

De afschrijving van de contributie voor recreatie+ leden gebeurt per maand. De bondscontributie wordt in januari afgeschreven. 

 Contributie type  Contributie  p/jr 
 Jeugdleden t/m 15 jaar  € 180,00
 Senioren (vanaf 16 jaar)  € 209,50
 Toeslag Louis Couperusstraat (m.u.v. bovenzaal)  € 10,00
 Inschrijfgeld (eenmalig)  € 10,00
 Bondscontributie (jaarlijks) t/m 15 jaar  € 20,80
 Bondscontributie (jaarlijks) 16 en ouder  € 25,40
 2e en volgende les 25% korting  
 Strippenkaart (alleen volwassenen en ouder & kindgym) 
 half jaar geldig
 € 75,00
 (10 lessen)
 Contributie type  Contributie  p/mnd 
 Recreatie+ (alleen mogelijk i.c.m. recreatie-uur)
 * Dit bedrag is voor 1 uur recreatie en 2 uur recreatie+, exclusief
    eventuele toeslag recreatie Louis Couperusstraat
 € 38,96* 

 

Contributie selectie leden (per 1 juli 2017)

Selectieleden betalen een gestaffelde contributie en is afhankelijk van het aantal lesuren per week.
In onderstaande tabel zijn de contributiebedragen per maand aangegeven exclusief de bondscontributie.
Deze contributiebedragen worden per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt €10 (eenmalig).

 Uren  Contributie  Uren  Contributie p/mnd
 1  € 27,30  7  € 76,50
 1,5  € 31,80  7,5  € 80,10
 2  € 36,20  8  € 83,70
 2,5  € 40,60  8,5  € 87,20
 3  € 44,80  9  € 90,60
 3,5  € 49,10  9,5  € 93,90
 4  € 53,20  10  € 97,20
 4,5  € 57,30  10,5  € 100,40
 5  € 61,30  11  € 103,50
 5,5  € 65,20  11,5  € 106,50
 6  € 69,00  12  € 109,50
 6,5  € 72,80    

 

Bondscontributie

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) verplicht aangesloten verenigingen om per lid van de vereniging bondscontributie te betalen. Het maakt niet uit welke sportvorm wordt beoefend of hoeveel lesuren wordt gesport. De bondscontributie wordt door de KNGU bij TOSS geïncasseerd. TOSS int dit weer bij haar leden in januari. De tarieven voor 2017 zijn als volgt:

Leden tot 16 jaar à € 20,80
Leden 16 jaar en ouder à € 25,40

Voor degenen die in de loop van 2017 lid worden,  wordt naar rato bondscontributie berekend.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap recreatie wordt aangegaan voor de duur van één kwartaal. Opzeggen na één kwartaal kan. Voor de recreatieleden dient dat te geschieden voor 10 maart, 10 juni, 10 september of 10 december.

Het lidmaatschap voor selectieleden wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Het jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen dient te geschieden voor 1 juli. Gebeurt dit niet, dan loopt het lidmaatschap automatisch een jaar door.

Opzeggen kan alleen schriftelijk per post (postbus 360, 1960 AJ Heemskerk) of per email bij de Ledenadministratie, info@tossheemskerk.nl. TOSS bevestigt altijd de opzegging.