VERENIGINGSMANAGEMENT

VERENIGINGSMANAGEMENT

 

Verenigingsmanager

 

Karin de Ruiter 

telefoon-logo-7-retina
0251-230342

 

 

De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor de efficiënte en doelgerichte professionele uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, het administratieve hart en de spil van TOSS. Hij/zij is aanspreekpunt voor (ouders van) leden, bestuur, trainers en vrijwilligers.

De verenigingsmanager zorgt voor de in- en uitgaande communicatie, waaronder websitebeheer en (social) media en borgt de informatievoorziening met betrekking tot het lidmaatschap naar (ouders van) sporters.

De verenigingsmanager stuurt de ledenadministratie (TOSS/Digimembers) en financiële administratie aan (controle betaalbestanden, facturen en incasso). Hij/zij zorgt voor werving en aansturing van vrijwilligers en voor het coördineren en ondersteunen van de commissies.

De verenigingsmanager heeft een adviesrol omtrent de visie van TOSS, borgt het beleid, het huishoudelijk reglement en statuten en adviseert en ondersteunt het bestuur. 

De verenigingsmanager beheert de personeelsdossiers, controleert uren en declaraties, regelt ARBO-/ziekmeldingen, voert samen met het bestuurslid P&O sollicitatie- en (functionerings)gesprekken, zorgt voor kwaliteit en kwantiteit van de trainersstaf, is aanspreekpunt voor opleidingsinstanties, het plaatsen van stagiaires en regelt opleidingen en bijscholingen. Hij/zij bemiddelt bij conflicten tussen trainers/sporters/ouders. 

Samen met het bestuurslid Sportzaken zorgt de verenigingsmanager voor het opstellen en borgen van technische beleidsplannen. Hij/zij borgt de doorstroming en evenredige opbouw van groepen, het trainingsprogramma gericht op de doelgroep en coördineert zaalplanning en tijdige keuring van materiaal. De verenigingsmanager zorgt aan de hand van de wedstrijdplanning voor tijdige opgave van juryleden en is aanspreekpunt bij KNGU aangelegenheden. 

De verenigingsmanager regelt de facilitaire zaken, zoals schoonmaak, automatisering, catering, inventaris en gebouwbeheer.