Algemeen

WAT GEBEURT ER NOG MEER BIJ T.O.S.S. HEEMSKERK?

Naast de activiteiten, georganiseerd door de KNGU, de regio of het rayon, zijn er ook sport- en aanverwante evenementen die de vereniging zelf ter hand neemt. Zo zijn er onder andere:

Clubkampioenschappen
Een maal per jaar komen onze jeugdleden tegen elkaar uit in een onderlinge wedstrijd per leeftijdsgroep.Wij organiseren deze wedstrijd in onze eigen turnhal. Voor de winnaars zijn er medailles en elke deelnemer krijgt een herinnering.

Sinterklaasfeest
In de kleuteruren probeert Sinterklaas elk jaar langs te komen met een leuke “attentie”. Voor de oudere jeugd wordt er een pietenbingo gehouden.

Demonstraties
In de zomer organiseren wij, indien dit mogelijk is, 1 of meer demonstraties in het centrum van Heemskerk. Tijdens deze demo‟s tonen we alle facetten van de takken van sport. Naast deze grote demo‟s, worden ook kleinere demo‟s gegeven (op uitnodiging) van diverse evenementen (Koninginnedag etc.).