Algemene Ledenvergadering/contributie nieuwe seizoen

29 mei 2019

In de maand mei vindt jaarlijks onze algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar zullen wij voor eerst in lange tijd geen ledenvergadering houden. Het bestuur van jullie vereniging bestaat op dit moment namelijk (nog steeds) uit een penningmeester en een bestuurslid sportzaken. In voorgaande jaren hebben wij in de algemene ledenvergadering aangegeven dat in een vereniging met bijna 900 leden twee bestuursleden echt niet voldoende is. De vereniging moet nu noodgedwongen betaalde hulp inhuren om bepaalde zaken te regelen. Om de kosten te beperken en gezien het feit dat de overgebleven bestuursleden op dit moment niet in staat zijn een algemene ledenvergadering te beleggen, zullen we de algemene ledenvergadering op een later tijdstip proberen te laten plaatsvinden. Voor vragen over de contributie voor het nieuwe seizoen of om te komen helpen in het besturen van deze prachtige vereniging, kan contact worden opgenomen met het bestuur via info@tossheemskerk.nl.