Bondscontributie aangepast

15 januari 2018

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft de bondscontributie voor 2018 vastgesteld:

Leden t/m 15 jaar € 21,40
Leden vanaf 16 jaar € 26,20 

De KNGU verplicht aangesloten verenigingen om per lid van de vereniging bondscontributie te betalen. Het maakt niet uit welke sportvorm wordt beoefend of hoeveel lesuren wordt gesport. De bondscontributie wordt door de KNGU bij TOSS geïncasseerd. TOSS int dit weer bij haar leden in januari.