Herinnering ALV 2023

21 maart 2023

U bent op vrijdag 24 maart 2023 welkom vanaf 20:00 bij de Louis Couperustraat 92 in Heemskerk voor de algemene ledenvergadering (ALV) van TOSS. De vergadering zal om 20:15 geopend worden.

Op de vergadering worden de jaarcijfers van TOSS gepresenteerd en gaat het bestuur in op de huidige situatie en de verdere koers van de vereniging.

De hele agenda van de ALV is terug te lezen in deĀ Nieuwsbrief van februari 2023.