Herinnering: ALV

28 februari 2022

 

U bent op 1 maart 2022 welkom vanaf 20:00 bij de Louis Couperustraat 92 in Heemskerk voor de algemene ledenvergadering (ALV) van TOSS.

Op de vergadering worden de jaarcijfers van TOSS gepresenteerd en gaat het bestuur in op de huidige situatie en de verdere koers van de vereniging.

De hele agenda van de ALV is terug te lezen in de Nieuwsbrief van 28 Januari 2022.