InfoSelectie

De selectiegroepen van TOSS zijn bedoeld voor meisjes en dames met talent voor de turnsport. De talenten worden geplaatst in een van de volgende groepen:

Organogram selectie

 

Voorbereidingsgroep

De voorbereidingsgroep is bestemd voor meisjes van 5-7 jaar. Er is vooral aandacht voor de ontwikkeling van motorische basisvaardigheden, die van belang zijn voor het turnen. Jonge meisjes maken op een plezierige wijze kennis met de turnsport. Doelstelling van de voorbereidingsgroep is voorbereiding op doorstroming naar de A-, B- of C-selectie.  Meisjes in de voorbereidingsgroep worden in principe geselecteerd tijdens talententestdagen, die een a twee keer per seizoen plaatsvinden. Alle leden die qua geboortejaar hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging via email. Testmomenten, voor zowel leden als niet-leden van TOSS, worden ook aangekondigd op de website van TOSS.  

A-, B- en C-selectie

Doelstelling van deze selectiegroepen is het creëren van een optimaal leerklimaat, zodat sporters zich op eigen prestatieniveau regionaal en/of nationaal kunnen meten met hun concurrenten. TOSS biedt selectieturnen voor meisjes en dames aan op divisie 1 tot en met 6 niveau. Jaarlijks wordt gestreefd naar plaatsing voor de hoogst mogelijke eindwedstrijd (regio-, district- of Nederlands Kampioenschap). En dit alles onder het motto dat sportiviteit en plezier in de turnsport voorop staat! Plaatsing in een van de selectiegroepen en aantal trainingsuren is afhankelijk van leeftijd en prestatieniveau en gaat altijd in overleg met trainer, sporter en ouder(s). Selectieleden kunnen deelnemen aan wedstrijden in het rayon Kennemerland, de regio Noord-Holland, landelijke KNGU-wedstrijden en invitatietoernooien.

Meer informatie?

Wil je weten wanneer de talententestdagen voor de voorbereidingsgroep zijn of wil je misschien overstappen van club naar onze A-, B- of C-selectie? Neem dan contact met ons op via info@tossheemskerk.nl. Alle informatie over selectieturnen bij TOSS met alle randvoorwaarden die hierbij komen kijken is te vinden in het informatieboekje dat aan het begin van elk seizoen aan alle selectieleden wordt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan contactgegevens van de trainersstaf, aanwezigheid en absentie, combinatie studeren en sporten bij TOSS, informatie over de trainingen en de wedstrijden, medische begeleiding en blessureregelingen, lidmaatschap en contributiezaken. Geen informatieboekje ontvangen? Stuur dan een email naar info@tossheemskerk.nl.