Lidmaatschap

Nieuwe leden melden zich aan door invulling van een inschrijfformulier en de machtigingskaart (te verkrijgen bij de leiding) voor automatische incasso. Op het inschrijfformulier worden de contributies vermeld.

  • Inschrijfformulier/machtigingskaart dient u, volledig ingevuld, op de eerstvolgende les aan de leiding te overhandigen. De leiding zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie komt.
  • Automatische afschrijving vindt plaats nadat de inschrijving verwerkt is door de ledenadministratie.
  • Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u gedurende één maand de bank/giro opdracht geven het bedrag terug te storten op uw rekening. Terugstorten wordt door de bank/giro gegarandeerd.
  • Het lidmaatschap geldt tot schriftelijke wederopzegging, echter tenminste voor een kwartaal.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor: 10 maart / 10 juni / 10 september / 10 december. U dient schriftelijk op te zeggen, dus niet via e-mail. Het postadres is: Postbus 360, 1960 AJ Heemskerk.
  • De afschrijving stopt per 1 april / 1 juli / 1 oktober / 1 januari.

Proeflessen

Voor inschrijving heeft ieder aspirant-lid de mogelijkheid tot het volgen van 1 proefles zonder contributie- of lidmaatschap-verplichting. Voor een proefles kunt u gewoon naar de les van uw keuze gaan en u melden bij de leiding. Van de leiding ontvangt u het inschrijfformulier/machtigingskaart.