Ouder-participatie

Van de selectie-ouders wordt 2 dagdelen per jaar medewerking aan clubactiviteiten gevraagd. Dit kan zijn:

Daarnaast wordt inzet gevraagd bij 1 activiteit. Dat kan zijn:

Helaas leert de ervaring dat niet alle ouders zich vrijwillig melden. Met nadruk wijzen wij u erop, dat per selectielid de ouders verplicht zijn minimaal twee dagdelen per jaar een bijdrage te leveren aan verenigingsactiviteiten. U ontvangt van ons de tijden en data waarop wij op uw hulp rekenen.

Verder wijzen wij u erop, dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de trainer van en naar de wedstrijden. Reiskosten voor alle selectiewedstrijden lopen dermate hoog op, dat de vereniging dit niet kan bekostigen. Trainers krijgen voor de wedstrijden dus geen reiskostenvergoeding.
Zonder trainer wordt uw kind niet toegelaten tot de wedstrijd.

Klik hier voor informatie over vrijwilligers.