Rectificatie voorstel contributieverhoging

25 mei 2018

In de laatste ledenvergadering is er door het bestuur toegezegd dat er een 2e ALV zou komen, waarin al dan niet goedkeuring gegeven kan worden op het door het door de ALV gedane nieuwe voorstel voor contributieverhoging. Een aantal leden heeft het bestuur erop gewezen dat het niet volgens toezegging is een schriftelijke stemming te houden, waarbij gekozen kan worden uit 2 opties. Het bestuur is het hiermee eens en wil dit graag rectificeren door zoals toegezegd een ALV te houden.

Op 6 juni zal er dus géén schriftelijke stemming plaatsvinden, maar kunnen leden tijdens de ALV mondeling aangeven of zij voor of tegen het nieuwe voorstel voor contributieverhoging zijn. Tijdens deze 2e ALV zal het bestuur (nogmaals) een toelichting geven over de voorstel(len) voor contributieverhoging. De 2e ALV wordt gehouden op woensdag 6 juni, locatie Louis Couperusstraat 92, let op tijdstip is aangepast naar 20.00 uur begintijd

We hopen op uw komst!