TOSS Nieuwsbrief maart 2022

30 maart 2022

De TOSS Nieuwsbrief van maart 2022 is vandaag verzonden naar alle leden, ouders en trainers. Je leest hierin onder andere over de ALV van 1 maart 2022, de laatste ontwikkelingen bij TOSS. Maar ook een oproep om mee te doen als vrijwilliger.

Je kunt de TOSS Nieuwsbrief van maart 2022 ook hier teruglezen