Vereniging

T.O.S.S. is één van de grotere verenigingen van Heemskerk. Er zijn bijna evenveel junioren als senioren.(Het ledental ongeveer 1000) Meisjes en dames vormen de grootste groep. Verspreid over een groot aantal lesuren per week krijgen onze leden les van gekwalificeerde trainers/trainsters in diverse Heemskerkse gymzalen. Het Bestuur wordt door de leden benoemd. Dit gebeurt tijdens de “algemene ledenvergadering”. Het Bestuur is belast met de gang van zaken binnen de vereniging. Zij beheert de financiën, voert het secretariaat, etc. en handelt volgens statuten van de vereniging. De leiding wordt aangesteld door het Bestuur.